Website under construction

Soon online

×

Realisaties

2002, 2003, 2004:

 • Lagere school “Amizade” in Bubaque: bouw van de lokalen, aankoop van materiaal, zoals schoolbanken, schrijfgerei, boeken, enz… Kostprijs: 10.000,00 euro
 • Kerst- en Paasfeest voor alle kinderen. Motiveringsprijzen voor de beste leerlingen. Kostprijs: 250 euro per jaar.
 • aankoop schoolmateriaal. Kostprijs: XOF 340.250 (520,00 euro)
 •  Lagere school op het eiland Canhabaque. Kostprijs: 2.500,00 euro.
 •  Inrichting van de bestaande (lege) verpleegpost in Bijante: meubilair, verband, ontsmettingsmiddelen, medicatie,… Kostprijs: XOF 389.950 (595,00 euro)
 • Bouwmaterialen en voedsel voor de bevolking op het eiland Formosa, waar een hevige brand verschillende dorpen verwoestte. Kostprijs: XOF 363.500 (555,00 euro)
 • Inentingscampagne voor zeer jonge kinderen op verschillende eilanden: ter beschikking stellen van transport en vaccinatiemateriaal. Kostprijs: XOF 255.750 (390,00 euro)
 • Urgentieteam bij cholera-epidemie op het eiland Orangozinho. Kostprijs: XOF 189.950 (303,00 euro)
 • Medicatie, lakens en handdoeken voor het hospitaal van Bubaque. Kostprijs: nihil (donaties)
 • Babykleding. Kostprijs: nihil (donaties)
 • Schoolgerei. Kostprijs: nihil (donaties)

2005 :

 • Pleegouderactie: Belgische mensen ontfermen zich over een pleegkind door 15 euro per maand te storten. Het geld komt ten goede aan de hele groep minder bedeelde kinderen
 • Een beurs werd verleend aan een student: inschrijving, lesmateriaal en beperkt leefgeld per academiejaar aan de universiteit van Bissau (economie). Kostprijs: 1.500,00 euro voor het eerste jaar.
 • Jaarlijks worden er 2 concours georganiseerd:
 1. een voor de leerlingen van alle zesde leerjaren. De beste drie, van wie de ouders de studies niet kunnen betalen, gaan verder in het middelbaar onderwijs op kosten van de NGO. Het lager middelbaar kan gevolgd worden in de staatsschool van Bubaque. Kostprijs per leerling per schooljaar: 250,00 euro.
 2. In juni wordt er een concours georganiseerd voor de leerlingen van het derde middelbaar. Eén leerling mag zijn middelbaar onderwijs verder afmaken op kosten van de NGO. Kostprijs per leerling per schooljaar: 1.000,00 euro.
 3. Alle leerlingen die een beurs van de NGO krijgen, blijven verder studeren op kosten van de NGO. Voorwaarde: ieder jaar slagen.
 • Eerste fase van de overdekte markt: +/- 1/3 van de bestaande funderingen zullen verder uitgebouwd worden tot een overdekte markt met een waterput en koelcellen. Deze eerste fase heeft een prijskaartje van 2.000,00 euro. De totale afwerking kost ongeveer 17.000,00 euro.
 • Graven van drinkwaterputten in Bubaque en Bejente. Kostprijs per drinkwaterput: 800,00 euro.
 • Opsturen van een degelijke tweedehands 4x4 (Landrover Discovery 1994) in container, volgestouwd met schoolgerei, kleding, geneesmiddelen, speelgoed, een printer, boeken, educatief materiaal,… Kostprijs: 10.000,00 euro (aankoop auto en verzending) + donaties.
 • aankoop van 15 leesbrillen (van +1 tot +3). Kostprijs: 50,00 euro.
 • eerste hulpmateriaal voor verpleegpost in Canhabaque en in Bejente, medicatie voor hospitaal te Bubaque. Kostprijs: 0,00 euro (donaties).
 • bedeling van kinderkleding in Canhabaque, Bejente en Bubaque. Kostprijs: 0,00 euro (donaties).

2006:

 • graven van drinkwaterput in Bubaque (wijk Murucunda) en op het eiland Orango. Kostprijs: 1.800 euro.
 • opsturen van een 40-voet container met 1 tweedehands Landrover Discovery en 1 Citroen Xantia, kleding, medicatie, brillen, schoolgerei, … Kostprijs: +/- 10.000 euro (aankoop auto, transport) + donaties.
 • organiseren van concours voor beursstudenten (3 x lager middelbaar, 1 x hoger middelbaar, 1 x universiteit of voortgezet onderwijs).
 • drie benefietacties (toneel en kaas) met een netto opbrengst van 5.100,00 euro.

2007:

 • drukken van leessysteem “Cenora”. Kostprijs: 600,00 euro.
 • levering materiaal voor de bouw van een nieuwe verpleegpost op het eiland Formosa.
 • Muskietengaas voor verpleegposten. De zieken, die in de verpleegpost verblijven, worden geplaagd door muggen. Vooral in het regenseizoen is er veel malaria. Voor iemand die ziek is of herstellend kan dit fataal zijn. We stelden muskietennetten ter beschikking van het hospitaal van Bubaque en de verpleegpost op Formosa. Kostprijs: +/- XOF 150.000 (230,00 euro).
 • Hulp bij land- en tuinbouw: Het ter beschikking stellen van zaden, raad van deskundige(n) bij het verbouwen van groenten en fruit, leren ziekten en ongedierte bestrijden op een ecologisch verantwoorde manier.
 • Geraamde kostprijs: XOF 328.000 (500 euro) per jaar.
 • aankoop van golfplaten en riet voor dakbedekking verpleegpost Formosa. Kostprijs: XOF 250.000 (+/-  385 euro)
 •  graven van drinkwaterput in Timbatu (op het eiland Bubaque). Kostprijs: 500.000 XOF (= +/- € 800,00)
 • herstellen van drinkwaterput in Bano (op het eiland Canhabaque). Kostprijs: 150.000 XOF (+/- € 230,00)
 •  uitbreiding van het aantal leerlingen in lager en secundair onderwijs. Kostprijs: +/- 1.500 euro per jaar.
 •  toelaten van drie studenten in lerarenopleiding op eiland Bolama (1 uit Bubaque, 1 uit Canhabaque, 1 uit Formosa) en drie studenten in verpleegopleiding (1 uit Bubaque, 1 uit Canhabaque, 1 uit Formosa) in Bissau. De bedoeling is dat deze studenten na het behalen van hun diploma het beroep zullen uitoefenen op ‘hun’ eiland. Kostprijs: +/- 2.650 euro per jaar.

2008:

 • benefietactie “Eneida Marta”. Netto opbrengst: 3.137,20 euro.
 • graven van drinkwaterput in de wijk Baixada in Bubaque. Kostprijs: 500.000 XOF (+/- 800 euro).
 • aankoop van zaden en materialen voor verschillende tuinbouwprojecten op Bubaque en Uno. Geraamde kostprijs: 352.650 XOF (+/- 543 euro).
 • toekennen van microkredieten aan kleine groeperingen, vooral van vrouwen. Kostprijs: 375.000 XOF (+/- 577 euro).
 • verdere afwerking van de verpleegpost op Formosa: deuren + ramen en sanitair. Kostprijs: 575.000 XOF (+/- 885 euro).
 • leveren van schoolmateriaal aan de alfabetiseringsklas (+/- 50 vrouwen). Kostprijs: 50.000 XOF (+/- 80 euro)
 • logement, voedsel en schoolgeld voor een groep leerlingen van het eiland Canhabaque, die op Bubaque naar school komen. Geraamde Kostprijs: XOF 650.000 (+/- 1.000 euro).
 • organiseren van een snelcursus “lerarenopleiding” in Bubaque om het schrijnend tekort aan leerkrachten lager onderwijs en alfabetisering op te vangen. Kostprijs: nog te bepalen.
 • voortzetting van het project “Canhabaque” met sponsorgeld van Rotary Club Antwerpen-Oost.
 • Stopzetten van project Formosa: de gebouwen van de verpleegpost zijn vier maal zo groot als gepland. Dit valt buiten ons budget. De aangekochte ramen, deuren en toiletpotten zullen gestockeerd en voor een ander project gebruikt worden.
 • opmeting van hospitaal te Bubaque door Georges De Buysere (Ingenieurs zonder Grenzen): hij zal het project “elektriciteit voor het hospitaal van Bubaque” (systeem op zonne-energie) uitwerken en voorleggen aan Ingenieurs zonder Grenzen en Energy Assistance.
 • praktische uitwerking van project “elektriciteit”, verzamelen van informatie en documenten.

2009:

 •  voortzetting van het project Canhabaque.
 • goedkeuring van het project “sanitaire installaties”, actie tegen cholera. Kostprijs: +/- XOF 1.000.000 (1.500 euro).
 • Eerste sanitaire installatie op het strand van voormalig hotel Bijagos op Bubaque.
 • benefietconcert Nancy Vieira in Zuiderpershuis. Netto opbrengst: 1.511,50 euro.
 • indienen van het project “Elektriciteit voor het hospitaal van Bubaque” bij Ingenieurs zonder Grenzen en Energy Assistance.
 • inschrijving, schoolmateriaal en uniformen voor 50 leerlingen in lager, middelbaar en hoger onderwijs, gefinancierd door het pleegouderproject.
 • aanvang bouwen en inrichten van verpleegpost op het eiland Soga. Budget: 5.000,00 euro, gesponsord door Mitialto, een Nederlandse organisatie.
 • bouw verpleegpost op Soga: ruwbouw.

2010:

 • start pilootproject beroepsopleiding. Initiatie naai- en breitechnieken aan een dertigtal vrouwen. Materiaal ter beschikking gesteld door vele sympathisanten. Wegens groot succes zal dit project verder gezet worden in november 2010.
 • afwerking verpleegpost op Soga: dak, ramen, deuren en bepleistering.
 • benefiet “Onder Ons” in Theater aan de Stroom. Opbrengst gaat naar professionele vorming.
 • inschrijving van 68 leerlingen in kleuter-, lager en middelbaar onderwijs (uniformen en schoolgerei inbegrepen).
 • tweede sessie van bijzonder beroepsonderwijs (brei- en naai-initiatie: eerste technieken)
 • voorbereiding project “internaat”: het bouwen van een internaat voor de opvang van kinderen en meisjes van andere eilanden. Geraamde kostprijs: € 25.000,00. Sponsor: Bits for Kids (Barneveld, Nederland)
 • sponsoring door Rotary Club Antwerpen-Oost van € 6.000,00. Dit bedrag zal geïnvesteerd worden in het internaat.
 • bouwen van internaat; oplevering voorzien in juni 2011.

2011:

 • derde sessie van bijzonder beroepsonderwijs:                     
 • afwerking internaat. Budget wordt opgetrokken naar € 36.000,00.
 • benefiet “Black Comedy” in Theater aan de Stroom. De opbrengst, 1.500 euro, financiert een gedeelte van de inrichting van het internaat (Kasten, matrassen, lakens, handdoeken, muskietennetten, bassins, enz…)
 • actie in België om meer pleegouders te vinden.
 • actie voor inzameling van lichtgewicht dekens (stijl “fleece”) voor het internaat.
 • actie om het aantal pleegouders uit te breiden: geen resultaat.
 •  vierde sessie van bijzonder beroepsonderwijs:

2012:

 • Internaat:
  • Aankomst van pakket voor zonne-energie: sponsors Solinq en DHL
  • Aankomst van 38 dekens voor het internaat
  • installatie zonne-energie op internaat Bubaque door Georges De Buysere (Ingenieurs zonder Grenzen).
  • levering van basisvoeding voor het internaat door de overheid.
  • inhuldiging van het internaat op 28 februari 2012.
  • betalen van schoolgeld voor 7 kinderen (6 jaar) en 3 meisjes van het lyceum
 • Beroepsonderwijs:
  • Techniek van paspelknoopsgat
  • Patroon wikkelbroek + uitwerking
  • Patroon briletui + uitwerking
  • Maken op bestelling van yogatassen en drumstick-etuis
  • Maken van herbruikbare geschenktasjes uit stofresten
 • Nieuw project: het bouwen van een voorbeeldmuur op basis van (lege) glazen flessen. Besparing van cement en recyclage van glazen flessen, die de grootste afvalberg vormen.
 • Verpleegpost Soga: wordt in gebruik genomen. Een verpleger van het eiland Soga zelf beëindigde zijn opleiding en neemt de eerste zorgen voor zijn rekening. Hij probeert aan medicatie te geraken via de overheid.
 • directeur internaat wordt vervangen door directrice. Het personeelsbestand van het internaat bestaat nu uit: 1 directrice, 1 bewaker, 1 kookmoeder. Deze krijgen een maandelijks salaris. De drie meisjes zorgen mee voor de kinderen. Zij worden hiervoor vergoed “in natura” met huisvesting, schoolgeld en –materiaal. De salarissen zijn te laag en moeten dringend opgetrokken worden.

2013:

Internaat:

 • betalen van schoolgeld voor 6 kinderen en 2 meisjes van het lyceum
 • lakens, handdoeken en muskietennetten werden vernieuwd
 • de steunpalen van de afsluiting worden vervangen door jonge boompjes
 • dankzij sponsoring van Bits for Kids kunnen wij bedden aankopen voor het internaat
 • een nieuwe directrice doet haar intrede

Beroepsonderwijs:

- Naaitechnieken:

 • we starten met een nieuwe groep beginnelingen. Zij leren de basissteken en maken hun eerste tas op basis van een patroon.
 • overnemen van een patroon van een jurk uit een modetijdschrift, aanpassen aan eigen maten en uitwerken in stof naar keuze.
 • Tegen de eindejaarsfeesten maken de gevorderden een feestjurk in satijn, die te koop aangeboden wordt in een plaatselijke boetiek.

- Breitechnieken

 • de beginnelingen leren de basissteken aan en maken daarna een eenvoudig buideltasje. Sommigen wagen zich aan een tasje voor GSM.
 • de gevorderden gaan aan de slag met kabel- en ajoursteken en passen deze toe in gebreide tasjes. Zij blijven in hun vrije tijd ook de fel begeerde dikke sjaals breien.

Gezondheidszorg:

 • Odile en Pierre keren terug naar Bubaque met een grote voorraad medicatie en verzorgingsmateriaal voor de verpleegpost op Soga.
 • Deze verpleegpost werkt naar behoren onder leiding van een gediplomeerde verpleegster.

2014

Internaat:

 • De levering van basisvoeding op de eilanden (aan alle scholen en dus ook aan het internaat) is voor onbepaalde tijd volledig stopgezet.
 • De afsluiting rond het internaat is nu volledig verdwenen: de “roestvrije” draad is doorgeroest, de palen zijn door buurtbewoners gebruikt om hun middagmaal op te bereiden. 
 • Omdat wij verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de kinderen, zijn we verplicht een nieuwe afsluiting te voorzien. Dit keer opteren we voor een muur van 1,30 m hoog. De kostprijs ligt hoog, omdat vele materialen vanuit Bissau per boot moeten aangevoerd worden (cement, pijlers, poort). De stenen, zand en grind kopen we ter plaatse.
 • De kinderen zijn in goede gezondheid en doen hun best op school. Ze kregen nieuwe lakens en handdoeken.

Beroepsonderwijs:

Naai- en breitechnieken:

Dit project loopt goed. De huidige groep rondt zijn opleiding af in maart 2015. Vanaf november 2015 starten we met een nieuwe groep (beginnelingen).