Website under construction

Soon online

×

Het internaat Kasa Koia

Sinds enkele jaren groeit op het eiland Bubaque de nood aan opvang van kinderen, die van andere eilanden naar Bubaque komen om onderwijs te volgen. De redenen hiervoor zijn:
- Er is geen school op het thuiseiland van het kind
- Er is wel een school, maar deze functioneert niet of slecht (vb. geen leerkrachten, geen financiële middelen, …)
- De kinderen worden in principe ondergebracht bij familie. In vele gevallen heeft deze familie het zelf al moeilijk en kan geen extra kind te eten geven.
Als – tot nu toe enige goed functionerende – NGO op de archipel hebben we getracht in deze behoefte te voorzien door voeding ter beschikking te stellen van een groep leerlingen, afkomstig van het eiland Canhabaque. Het betrof hier scholieren van het middelbaar onderwijs.
Het budget van € 1.000,00 werd ons jaarlijks ter beschikking gesteld door Rotary-Club Antwerpen-Oost. De groep scholieren groeide steeds aan en op de duur konden wij niet langer voorzien in voldoende voeding voor de hele groep.
De jongere leeftijdsgroep (7-12 jaar) werd ook talrijker.
De Nederlandse organisatie “Bits for Kids” steunt projecten voor kinderen in ontwikkelingslanden. We kregen de kans onze droom uit te leggen en ze stemden in om te steunen.
We reisden naar Bubaque met een duidelijke opdracht: het zoeken van een woning met voldoende mogelijkheden om deze om te vormen tot een internaat of een goed gelegen grondstuk waarop we een internaat konden bouwen. Uiteindelijk opteerden we voor een grondstuk.
De ministeries van onderwijs en van gezondheid hebben hun medewerking toegezegd om de basisvoeding (rijst, olie, bonen, aardappelvlokken en zout) ter beschikking te stellen. Wij moeten zorgen voor de aanvulling van het menu met verse producten (vis of vlees, groenten en fruit) en bijkomende producten (suiker, zeep, tandpasta, enz). Ook het loon van de bewaker en van de directrice en het schoolgeld, schoolmateriaal en eventuele medische verzorging van de kinderen en de meisjes moeten we betalen. Om de continuïteit van het internaat te kunnen verzekeren, hebben we dringend bijkomende pleegouders nodig.
Het elektriciteitssysteem op zonne-energie werd gesponsord door Solinq en gratis naar Bissau gevlogen door DHL (beide firma’s zijn sponsors van Bits for Kids). Onze goede vriend, Georges De Buysere, lid van Ingenieurs zonder Grenzen, reisde begin februari met ons mee om de installatie van het systeem te sturen.
Op 29 februari 2012 hebben we, samen met de plaatselijke autoriteiten, het internaat “Kasa Koia (*)” officieel geopend. De lokale en nationale pers werden vertegenwoordigd door een journalist.
De maandlonen van de bewaker (20.000 FCFA of 30,53 euro) en van de kokkin (15.000 FCF of 22,90 euro) zijn erg laag, maar ons budget laat op dit moment niet meer toe. Deze lonen zouden na korte tijd minstens verdubbeld moeten worden.
Ndao heeft een directrice aangeworven, die voor 30.000 FCFA (46,15 euro) per maand de leiding over het internaat op zich wil nemen. Dit loon zal in de toekomst moeten aangepast worden, en fors aangepast indien het aantal kinderen verhoogt. Onze doelstelling is: begin 1 zaal (momenteel 7 kinderen), schooljaar 2015-2016: 2 zalen (maximum 15 kinderen), schooljaar 2016-2017: 3 zalen (maximum 21 kinderen). De maximum bezetting is 30 kinderen (10 per zaal).
Hiervoor moeten we pleegouders vinden, die voor 15 euro per maand een kind willen sponsoren. De stichting “El dinero encontrado” kwam ons al ter hulp om het functioneren van het internaat gedurende de eerste periode te verzekeren.
Het internaat op Bubaque is een groot en groots project, waarvoor heel veel mensen zich hebben ingezet en waardoor vele mensen en mensjes kunnen uitkijken naar een beter bestaan. Wij danken iedereen die heeft meegewerkt om deze droom te verwezenlijken!
Hoofdsponsors: Bits for Kids, stichting “El Dinero Encontrado”, Rotary Club Antwerpen-Oost, Kiwanis Mechelen, Ingenieurs zonder Grenzen en onze trouwe pleegouders: hartelijk dank!
(*) Koia was een plaatselijke “koning” (traditioneel hoofd van een dorp, regio of gemeenschap), die zich volledig inzette voor de bevolking. Hij is in 2011 overleden.

De huidige projecten

Er is zo veel te doen! Onze middelen zijn beperkt: we kiezen momenteel voor de meest dringende en ook meest haalbare projecten in vorming en gezondheidszorg.

Projecten op langere termijn

Buiten de lopende projecten, die een continuïteit vereisen en dus ook over langere termijn gefinancierd moeten worden, staat er nog heel wat op ons programma:

  • Verpleegposten op de eilanden: Voor alle eilanden samen is er slechts 1 dokter. Hij werkt vanuit het ziekenhuis te Bubaque. De meeste dorpen op de eilanden hebben zelfs geen verpleegpost om dringende eerste zorgen toe te dienen. Geraamde kostprijs per verpleegpost: XOF 1.000.000 (1.525,00 euro). Onderhoud en aanvullen medicatie: XOF 250.000 (381,00 euro) per jaar
  • Opleiding van lesgevers: Voor de middelbare school hebben we meer geschoolde leerkrachten nodig. De opleiding van deze leerkrachten is een prioriteit. Geraamde kostprijs: XOF 750.000 (1.150,00 euro) per student per jaar
  • Opleiding dokter(s) en verple(e)g(st)ers: Er is grote nood aan een degelijk opgeleide medische staf. Momenteel is er maar één dokter voor alle eilanden (+/- 20.000 inwoners). Hij geraakt gedemotiveerd, omdat deze taak veel te zwaar is voor één persoon. De verplegers hebben het vak al doende geleerd, wat natuurlijk niets afdoet aan hun inzet, maar wel de kwaliteit van de gezondheidszorg in vraag stelt, omdat de verplegers dikwijls de dokter moeten vervangen. Kostprijs: universitair onderwijs (geneeskunde) of hoger niet-universitair onderwijs (verpleging): XOF 1.000.000 (1.500 euro) per jaar.
  • Beroepsopleiding: Niet iedereen is in de wieg gelegd om leraar of verpleger te worden. Er is trouwens ook nood aan vakmensen. Daarom plannen we een soort “beroepsschool”. In de praktijk betekent dit dat een vakman (of –vrouw) maximum drie leerlingen onder zijn hoede neemt gedurende drie jaar om deze  op te leiden in een bepaald vakgebied: bij voorbeeld loodgieterij, elektriciteit, motorentechniek (boot-, automotoren en aggregaten), meubelmakerij (rotan), schrijnwerkerij. Een theoretische opleiding van minimum 1 dag per week leidt deze leerlingen op tot zelfstandige vakmensen (eerste jaar: lezen, schrijven, rekenen; tweede jaar: idem; derde jaar: idem plus bestekken maken en plannen lezen). Kostprijs: XOF 500.000 per leerling per jaar (750 euro)
  • Bouw van een beroepsschool: Om alle leerlingen die een beroepsopleiding volgen, te groeperen en om het materiaal dat de NGO ter beschikking stelt te vrijwaren, hebben wij nood aan een gebouw met verschillende ateliers en klassen. Deze aanpak geeft een betere contrôle en vermijdt eveneens dat de leraars de leerlingen uitbuiten door hen taken op te dragen zoals persoonlijke boodschappen, eten klaarmaken of andere taken die weinig of niets te zien hebben met de beroepsopleiding. In februari 2010 zijn we gestart met een opleiding naai- en breitechnieken. We hebben nu al een stockageprobleem voor al het materiaal dat ons door schenkers in België meegegeven werd. De opleiding voor metsers, electriciens, schrijnwerkers, enz… zal ons nog grotere problemen geven om al het materiaal te kunnen stockeren. Schatting : bouw en inrichting :€ 100.000,00 (65.000.000 FCFA)
  • Noodfonds: Er moet dringend een noodfonds opgericht worden voor bevolkingsgroepen die door natuurrampen uit hun dorpen verdreven werden (tijdelijke huisvesting, voedsel, hulp bij wederopbouw,…). Minimum startkapitaal vereist: XOF 1.000.000 (1.500 euro), geraamde uitgaven per jaar: XOF 500.000 (765,00 euro).
  • Schoolmateriaal:In de scholen is er een chronisch tekort aan schoolgerei: alle schrijfgerief (papier, schriften, balpennen, potloden, slijpers, gommen, kleurpotloden,…), krijt, leerboeken, boekentassen, schoolbanken,… Geraamde kostprijs per jaar: XOF 1.000.000 (1.530,00 euro).
  • Volgende fasen van de overdekte markt: Voor de afwerking van de totale overdekte markt is er nog 17.000 euro nodig. De eerste fase werd met succes beëindigd in 2005. De volgende fase, het verstevigen van de funderingen, het optrekken van de bestaande pilaren en het plaatsen van de dakplaten, is de duurste: 10.000,00 euro. De laatste fase betreft de afwerking en zal ongeveer 7.000,00 euro kosten.
  • Sport: Om de jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden en ze op die manier “van de straat” te houden, heeft de bestaande voetbalploeg een duwtje in de rug nodig. Ter beschikking stellen van uitrusting (schoenen, sokken, truitjes,…) en eerste hulp kit.