Website under construction

Soon online

×

De huidige projecten

Er is zo veel te doen! Onze middelen zijn beperkt: we kiezen momenteel voor de meest dringende en ook meest haalbare projecten in vorming en gezondheidszorg.

Projecten op langere termijn

Buiten de lopende projecten, die een continuïteit vereisen en dus ook over langere termijn gefinancierd moeten worden, staat er nog heel wat op ons programma:

  • Verpleegposten op de eilanden: Voor alle eilanden samen is er slechts 1 dokter. Hij werkt vanuit het ziekenhuis te Bubaque. De meeste dorpen op de eilanden hebben zelfs geen verpleegpost om dringende eerste zorgen toe te dienen. Geraamde kostprijs per verpleegpost: XOF 1.000.000 (1.525,00 euro). Onderhoud en aanvullen medicatie: XOF 250.000 (381,00 euro) per jaar
  • Opleiding van lesgevers: Voor de middelbare school hebben we meer geschoolde leerkrachten nodig. De opleiding van deze leerkrachten is een prioriteit. Geraamde kostprijs: XOF 750.000 (1.150,00 euro) per student per jaar
  • Opleiding dokter(s) en verple(e)g(st)ers: Er is grote nood aan een degelijk opgeleide medische staf. Momenteel is er maar één dokter voor alle eilanden (+/- 20.000 inwoners). Hij geraakt gedemotiveerd, omdat deze taak veel te zwaar is voor één persoon. De verplegers hebben het vak al doende geleerd, wat natuurlijk niets afdoet aan hun inzet, maar wel de kwaliteit van de gezondheidszorg in vraag stelt, omdat de verplegers dikwijls de dokter moeten vervangen. Kostprijs: universitair onderwijs (geneeskunde) of hoger niet-universitair onderwijs (verpleging): XOF 1.000.000 (1.500 euro) per jaar.
  • Beroepsopleiding: Niet iedereen is in de wieg gelegd om leraar of verpleger te worden. Er is trouwens ook nood aan vakmensen. Daarom plannen we een soort “beroepsschool”. In de praktijk betekent dit dat een vakman (of –vrouw) maximum drie leerlingen onder zijn hoede neemt gedurende drie jaar om deze  op te leiden in een bepaald vakgebied: bij voorbeeld loodgieterij, elektriciteit, motorentechniek (boot-, automotoren en aggregaten), meubelmakerij (rotan), schrijnwerkerij. Een theoretische opleiding van minimum 1 dag per week leidt deze leerlingen op tot zelfstandige vakmensen (eerste jaar: lezen, schrijven, rekenen; tweede jaar: idem; derde jaar: idem plus bestekken maken en plannen lezen). Kostprijs: XOF 500.000 per leerling per jaar (750 euro)
  • Bouw van een beroepsschool: Om alle leerlingen die een beroepsopleiding volgen, te groeperen en om het materiaal dat de NGO ter beschikking stelt te vrijwaren, hebben wij nood aan een gebouw met verschillende ateliers en klassen. Deze aanpak geeft een betere contrôle en vermijdt eveneens dat de leraars de leerlingen uitbuiten door hen taken op te dragen zoals persoonlijke boodschappen, eten klaarmaken of andere taken die weinig of niets te zien hebben met de beroepsopleiding. In februari 2010 zijn we gestart met een opleiding naai- en breitechnieken. We hebben nu al een stockageprobleem voor al het materiaal dat ons door schenkers in België meegegeven werd. De opleiding voor metsers, electriciens, schrijnwerkers, enz… zal ons nog grotere problemen geven om al het materiaal te kunnen stockeren. Schatting : bouw en inrichting :€ 100.000,00 (65.000.000 FCFA)
  • Noodfonds: Er moet dringend een noodfonds opgericht worden voor bevolkingsgroepen die door natuurrampen uit hun dorpen verdreven werden (tijdelijke huisvesting, voedsel, hulp bij wederopbouw,…). Minimum startkapitaal vereist: XOF 1.000.000 (1.500 euro), geraamde uitgaven per jaar: XOF 500.000 (765,00 euro).
  • Schoolmateriaal:In de scholen is er een chronisch tekort aan schoolgerei: alle schrijfgerief (papier, schriften, balpennen, potloden, slijpers, gommen, kleurpotloden,…), krijt, leerboeken, boekentassen, schoolbanken,… Geraamde kostprijs per jaar: XOF 1.000.000 (1.530,00 euro).
  • Volgende fasen van de overdekte markt: Voor de afwerking van de totale overdekte markt is er nog 17.000 euro nodig. De eerste fase werd met succes beëindigd in 2005. De volgende fase, het verstevigen van de funderingen, het optrekken van de bestaande pilaren en het plaatsen van de dakplaten, is de duurste: 10.000,00 euro. De laatste fase betreft de afwerking en zal ongeveer 7.000,00 euro kosten.
  • Sport: Om de jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden en ze op die manier “van de straat” te houden, heeft de bestaande voetbalploeg een duwtje in de rug nodig. Ter beschikking stellen van uitrusting (schoenen, sokken, truitjes,…) en eerste hulp kit.